Appointment of Sonali Darvesh

श्रीमती सोनाली दरवेश  यांची ‘धडक कामगार युनियन महासंघ संलग्न धडक खाजगी सुरक्षा रक्षक व अंगरक्षक युनियन’  च्या  ‘मुंबई उपाध्यक्ष’ पदी नियुक्ति विख्यात कामगार नेते मा.श्री. अभिजीत राणे (संस्थापक अध्यक्ष ...

Appointment of Madani Mumtaj Ali khan for Dhadak Mathadi General Kamgar Union

श्रीमती मदीना मुमताज अली खान  यांची ‘धडक माथाडी जनरल कामगार युनियन’  च्या  ‘मुंबई उपाध्यक्ष’ पदी नियुक्ति विख्यात कामगार नेते मा.श्री. अभिजीत राणे (संस्थापक महासचिव &; ‘धडक माथाडी जनरल कामगार युन ...

Appointment of Sameer Maula

श्री समीर मौला अली रायचूरकर  यांची ‘धडक कामगार युनियन महासंघ संलग्न धडक मोटर मॅकेनिक व गॅरेज कामगार युनियन’  च्या  ‘मुंबई अध्यक्ष’ पदी नियुक्ति विख्यात कामगार नेते मा.श्री. अभिजीत राणे (संस्थापक अध्यक ...

Appointment of Prafull Waghela for Dhadak Mathadi General Kamgar Union

श्री प्रफुल नारायण वाघेला यांची ‘धडक माथाडी जनरल कामगार युनियन’  च्या  ‘ मिरा भाईंदर अध्यक्ष’  पदी नियुक्ति विख्यात कामगार नेते मा.श्री. अभिजीत राणे (संस्थापक महासचिव &; ‘धडक माथाडी जनरल कामगार य ...

Appointment of Rekha Pawar for Dhadak Gharelu Kamgar sanghta

सौ. रेखा शेषराव पवार यांची ‘धडक घरेलू कामगार संघटना’  च्या  ‘ मुंबई उपाध्यक्ष’ पदी नियुक्ति विख्यात कामगार नेते मा.श्री. अभिजीत राणे (संस्थापक महासचिव &; ‘धडक घरेलू कामगार संघटना’  ) यांच्या मुख् ...