धडक आरोग्य अधिकारी कर्मचारी संघटना

धडक खाजगी वाहन चालक संघटना

धडक व्यापारी व उद्योगपती संघटना

धडक प्रदूषण मुक्त संघटना

धडक स्कूल वॅन ओनर्स संघटना

धडक रिअल इस्टेट एजंट संघटना

धडक ट्रक डंपर टेम्पो ओनर्स संघटना

धडक विद्यार्थी सेना

अभिजित राणे युथ फाउंडेशन